Akcijski plan upravljanja bukom

Akcijski plan upravljanja bukom cestovnog prometa autoceste A2 izrađen je u svrhu upravljanja bukom i njezinim štetnim utjecajima, uključujući mjere zaštite od buke.

Uvid u akcijski plan može se izvršiti ovdje:

 - ''Prikaz razina indikatora buke Lnight ''              

''Kandidati za područja upravljanja bukom''    

''Prikaz razina indikatora buke Lnight pri provedbi scenarija 1 zaštite od buke''     

-  ''Prikaz razina indikatora buke Lnight pri provedbi scenarija 2 zaštite od buke''    

 -  ''Prikaz razina indikatora buke Lnight pri provedbi scenarija 3 zaštite od buke''     

Javno predstavljanje Akcijskog plana održano je  dana 8.11.2013. u 10h, u Zaprešiću, Vijećnica, Trg žrtava fašizma 1.