15.3.-6.5.2017.

Privremena regulacija prometa zbog radova na dioici Zaprešić - Zabok

Zbog radova na sanaciji kolničke konstrukcije na dionici Zaprešić - Zabok, od stacionaže 18+100 do stacionaže 20+350 u smjeru Zagreba, u potpunosti će se zatvoriti zapadna kolnička traka.

Promet će se odvijati sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa dvosmjerno istočnom kolničkom trakom.

Predviđeno trajanje radova: 15.3. - 6.5.2017.