Strateška karta buke i Akcijski plan upravljanja bukom

Uvid u Stratešku karte buke i Akcijski plan upravljanja bukom cestovnog prometa autoceste Zagreb-Macelj možete izvršiti ovdje:

- ''Elaborat strateške i konfliktne karte buke autoceste A2''               

-  ''Elaborat akcijskog plana upravljanja bukom autoceste A2 – Dio 1- Određivanje kandidata za područja upravljanja bukom''         

-  ''Elaborat akcijskog plana upravljanja bukom autoceste A2 – Dio 2 – Određivanje kandidata za područja upravljanja bukom''                                                         

Javno predstavljanje Strateške karte buke i Akcijskog plana održano je dana 28.11.2018. s početkom u 10 sati u Krapini, Pučko otvoreno učilište (Mala dvorana), Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, te u 14 sati u Zaprešiću, Vijećnica, Trg žrtava fašizma 1.