html
html

AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ d.o.o.

Autocesta Zagreb – Macelj dio je autocestovne mreže Republike Hrvatske i nalazi se u Europskom prometnom koridoru  Xa, dio je i  Pyhrnske autoceste (Nürnberg – Graz- Maribor - Zagreb), koja povezuje mrežu hrvatskih autocesta s europskom autocestovnom mrežom. Jedna je od povoljnijih cestovnih veza zemalja srednje i sjeverne Europe s jugom i jugoistokom Europe te Jadranskim morem.
 
Unutar mreže europskih cesta autocesta Zagreb-Macelj nosi oznaku E 59, a u mreži  hrvatskih autocesta oznaku A2.
 
Ukupna je dužina autoceste 59,2 km, počinje u čvoru Jankomir na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, a završava u Maclju na međunarodnom graničnom prijelazu prema  Republici Sloveniji.
 
Na autocesti je upostavljen tzv. „zatvoreni“ sustav naplate cestarine s dvije čeone naplate i četiri naplatne postaje u čvorovima autoceste.
 
Autocesta prolazi Zagrebačkom i Krapinsko – zagorskom županijom.
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 27. ožujka 2003. godine osnovano je društvo „Autocesta Zagreb – Macelj“ d.o.o.  za financiranje, građenje, upravljanje  i održavanje autoceste Zagreb – Macelj (u daljnjem tekstu: Društvo).
 
Ugovorom o koncesiji od 11. srpnja 2003. godine, između Republike Hrvatske (kao Davatelja koncesije) i Društva (kao koncesionara), Društvo je steklo ekskluzivno pravo nad razvojem, projektiranjem, financiranjem, građenjem, upravljanjem i održavanjem autoceste i svih pratećih objekata, postojeće autoceste i postojećih pratećih objekata u trajanju od 28 godina, tj. do 2032. godine. Ugovorom o upravljanju i održavanju od 29.lipnja 2004., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. povjerila je upravljanje autocestom društvu Egis Road Operation Croatia d.o.o.
 
Društvo je ubrzo po osnivanju djelomično privatizirano po modelu javno – privatnog partnerstva u kojem 
  • Republika Hrvatska ima 49% udjela
  • Pyhrn Concession Holding GmbH ima 51% udjela.
Temeljni kapital pri osnivanju Društva iznosio je  60 mil EUR koji je prilikom refinanciranja 2008. godine smanjen na 12 mil EUR.