html
html

CILJEVI

Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi društva su da se na osnovi:
- zapošljavanja odgovarajuće osposobljenih radnika, te njihovog stalnog obučavanja
- stalnog unapređivanja upravljanja prometom
- nadziranja i redovnog održavanja autoceste
- investicijskog održavanja i obnove autoceste
- modernizacije autoceste sukladno promjenama zahtjeva tehnika i tehnologija

privuče što veći broj korisnika na autocestu, tj. društveno i gospodarski potvrdi vrijednost, korisnost i isplativost njenog građenja.

Suradnja sa srodnim službama pomaže u dosizanju, održavanju i unapređivanju

     ● sigurnosti prometa na autocesti
     ● propusne moći autoceste
     ● zaštite okoliša
     ●  energetske učinkovitosti.