html
html

NAČIN PLAĆANJA

Gotovinsko plaćanje
HRK, EUR ( apoeni veći od 0,50 EUR-a , a manji od 100,00 EUR-a, povrat razlike isključivo u kunama)

Kartično plaćanje

AZM  KARTICA

 

KARTA 40
 

Kartica za osobe s invaliditetom