html
html
html
html
html
html

Cestarine

Izaberite kategoriju vozila
IA I II III IV
         
IA kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 7,00 12,00 14,00 18,00 29,00
Mokrice 7,00 2,00 3,00 11,00 15,00
Sv. Križ Začretje 12,00 2,00 1,00 6,00 10,00
Krapina 14,00 3,00 1,00 4,00 8,00
Đurmanec 18,00 11,00 6,00 4,00 4,00
Trakošćan 29,00 15,00 10,00 8,00 4,00
Iznos(Kn):
I kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 12,00 21,00 24,00 31,00 48,00
Mokrice 12,00 4,00 5,00 19,00 25,00
Sv. Križ Začretje 21,00 4,00 1,00 10,00 16,00
Krapina 24,00 5,00 1,00 7,00 13,00
Đurmanec 31,00 19,00 10,00 7,00 6,00
Trakošćan 48,00 25,00 16,00 13,00 6,00
Iznos(Kn):
II kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 18,00 31,00 36,00 46,00 72,00
Mokrice 18,00 6,00 8,00 28,00 37,00
Sv. Križ Začretje 31,00 6,00 2,00 15,00 24,00
Krapina 36,00 8,00 2,00 10,00 19,00
Đurmanec 46,00 28,00 15,00 10,00 9,00
Trakošćan 72,00 37,00 24,00 19,00 9,00
Iznos(Kn):
III kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 27,00 47,00 55,00 70,00 110,00
Mokrice 27,00 9,00 12,00 43,00 57,00
Sv. Križ Začretje 47,00 9,00 4,00 23,00 37,00
Krapina 55,00 12,00 4,00 15,00 29,00
Đurmanec 70,00 43,00 23,00 15,00 14,00
Trakošćan 110,00 57,00 37,00 29,00 14,00
Iznos(Kn):
IV kategorija vozila
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić 54,00 94,00 110,00 140,00 215,00
Mokrice 54,00 18,00 25,00 86,00 113,00
Sv. Križ Začretje 94,00 18,00 7,00 46,00 73,00
Krapina 110,00 25,00 7,00 30,00 57,00
Đurmanec 140,00 86,00 46,00 30,00 27,00
Trakošćan 215,00 113,00 73,00 57,00 27,00
Iznos(Kn):

Izračun cijene cestarine u EUR je informativnog karaktera.